Regulamin pobytu i rezerwacji

I Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
– wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej (biuro@sokoleranczo.pl),
– telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e- mail, precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej wyślemy do państwa potwierdzenie rezerwacji.
2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego lub gotówki.
Dodamy numer konta i dane do przelewu
4. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Jeśli ie zostanie on uiszczony – odnotowany na naszym koncie, rezerwacja przepada.
5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sokolego Rancza.
6. Pozostała kwota płatna na miejscu przy zakwaterowaniu.
7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
8. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji cennikiem.
II Anulowanie rezerwacji
1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
– do 30 dni przed planowanym przyjazdem 25% wartości rezerwowanego pobytu,
– na mniej niż 30 dni przed planowanym przejazdem 50% wartości rezerwowanego pobytu,
– w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji 100% wartości rezerwowanego pobytu.
2. Kwota wpłacona z tytułu rezerwacji, pomniejszona o opłatę za rezygnację z rezerwacji, zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub opłaconego pobytu.
III Warunki pobytu
1. Doba hotelowa zaczyna się u nas od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
2. Każdy z domków bądź pokoi ma ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku większej ilości osób będą pobierane dodatkowe opłaty.
IV Pobyt zwierząt
1. Na terenie ośrodka dopuszcza się obecność psów po uiszczeniu należytej opłaty. Opłata 20 PLN/doba
2. Właściciel psa na terenie ośrodka i na zewnątrz zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez czworonoga.
3. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach ośrodka oraz aby nie zakłócał wypoczynku innych gości.

Adres:


SOKOLE RANCZO

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Kontakt


E-mail:

biuro@sokoleranczo.pl

Telefon kontaktowy

693 701 379

W sprawie jazd konnych

792 930 016

Dane do przelewu dla apartamentów Witalis 1 i Witalis 2 oraz dla OBIEKTU GASTRONOMICZNO-SZKOLENIOWEGO (Sala weselna)


Kfi Inwest-Grunt Krzysztof Filapek

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Numer konta:

50 1090 1102 0000 0001 3504 6386

Współrzędne GPS


50.707415,
19.292643