Szlak Gospodarstw Edukacyjnych – warsztaty dla dzieci

Gospodarstwo Agroturystyczne Sokole Ranczo, będące GOSPODARSTWEM EDUKACYJNYM zaprasza na zajęcia edukacyjne dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Oprócz zajęć w terenie prowadzone są zajęcia w doskonale przygotowanej sali.

Zapraszamy grupy liczące od 10 do 50 osób. Czas trwania zajęć, to około 4 godziny – w zależności od liczebności grupy i wybranego tematu.

Tematyka warsztatów:

1.OWCA BECZY, KOŃ RŻY…, CZYLI O ZWIERZĘTACH MIESZKAJĄCYCH W NASZYM GOSPODARSTWIE

Zakres tematyczny: charakterystyka i użytkowanie zwierząt gospodarskich, ich zwyczaje i zachowania, wykorzystanie produktów w żywieniu i przemyśle
Harmonogram:
– powitanie gości
– omówienie zasad bezpieczeństwa
– prezentacja gospodarstwa
– zwierzęta udomowione przez człowieka (prezentacja multimedialna) – korzyści z tego wynikające
– poznanie mieszkańców naszego gospodarstwa – spacer i pogadanka o danym gatunku przy zagrodach
– żywienie i pielęgnacja poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
– przejażdżka na koniu/kucu
– warsztaty plastyczne
– ognisko z pieczeniem kiełbaski lub ciepła zupa
Pomoce dydaktyczne: zwierzęta w gospodarstwie, materiały plastyczne, prezentacja multimedialna, materiały edukacyjne, pasza, osprzęt
Cena: 30 zł/osobę

 

  1. KOŃ W GOSPODARSTWIE – WCZORAJ I DZIŚ

Zakres tematyczny: hodowla i użytkowanie koni, rola w życiu człowieka dawniej i dziś, podstawowe rasy koni, wykorzystanie koni w lecznictwie
Harmonogram:
– powitanie gości
– omówienie zasad bezpieczeństwa
– prezentacja gospodarstwa i jego mieszkańców
– słów kilka o udomowieniu konia
– omówienie polskich ras koni
– pielęgnacja, żywienie i podstawowy sprzęt – połączenie teorii z praktyką
– formy użytkowania koni
– rola konia w gospodarstwie dawniej i dziś, świat widziany oczami konia – dyskusja
– przejażdżka na koniu/kucu
– zabawa: montowanie ogłowia, siodłanie sztucznego konia, tor przeszkód
– poczęstunek (kiełbaska z grilla lub ciepła zupa)
– zajęcia plastyczne pt. „Mój konik” (do wyboru różne techniki)
Pomoce dydaktyczne: zwierzęta w gospodarstwie, osprzęt jeździecki, artykuły pielęgnacyjne dla zwierząt, pasza, materiały plastyczne, środki multimedialne
Cena: 30 zł/osobę

 

  1. Leśny świat

Zakres tematyczny: rozpoznawanie roślin i zwierząt, obserwacje ornitologiczne, ochrona przyrody, charakterystyka warstw lasu, kształtowanie świadomości ekologicznej
Harmonogram:
– powitanie gości
– omówienie zasad bezpieczeństwa
– prezentacja gospodarstwa i jego mieszkańców, wizyta w zagrodach u zwierząt
– spacer przez gospodarstwo do rezerwatu Sokole Góry – omówienie napotkanych po drodze gatunków roślin i zwierząt – zbieranie liści poszczególnych gatunków drzew i krzewów do zielnika, omówienie zasad zachowania się w środowisku leśnym
– paśnik – co to takiego
– omówienie roślin i zwierząt poszczególnych warstw lasu – runo, podszyt, warstwa drzew
– jak zachowywać się w lesie, co wolno, a co jest zabronione – dyskusja „Chroniąc przyrodę chronimy samych siebie”
– quiz – zebrane liście dzieci jeszcze raz rozpoznają wklejają do zeszytów i podpisują/ albo odrysowują i podpisują (kolory, kształty liści i ich przyporządkowywanie do właściwych drzew)
Pomoce dydaktyczne: program i film, sprzęt multimedialny, materiały i narzędzia plastyczne, materiały przyrodnicze zebrane podczas spaceru
Cena: 25 zł/osobę

 

  1. Ekologia na talerzu

Zakres tematyczny: rodzaje uprawianych warzyw i owoców ich zastosowanie, ekologiczna uprawa i pielęgnacja w warzywniku i sadzie, uprawa i pielęgnacja, kształtowanie świadomości ekologicznej i konsumenckiej
Harmonogram:
– powitanie gości
– omówienie zasad bezpieczeństwa
– prezentacja gospodarstwa i jego mieszkańców
– spacer do naszego ekologicznego sadu i ogrodu
– wykorzystanie odpadów gospodarskich i deszczówki
– produkcja kompostu i ekologiczne wykorzystanie zrębków
– klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych grup warzyw i owoców
– pielęgnacja roślin
– co to znaczy „ekologiczny ogród”- dyskusja (sezonowość owoców i warzyw, z ogrodu na talerz), pożywienie bez chemii
– mieszkańcy ogrodu i sadu
– zbiór warzyw i owoców, zastosowanie ich w kuchni
– wspólne przygotowywanie posiłków z warzyw zebranych w ogrodzie
Pomoce dydaktyczne: zebrane w ogrodzie warzywa i owoce, ogród warzywny i ekologiczny sad, zaplecze kuchenne z całym wyposażeniem
Cena: 25 zł/osobę

Telefon kontaktowy: 792 930 016, 693 701 379

Adres:


SOKOLE RANCZO

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Kontakt


E-mail:

biuro@sokoleranczo.pl

Telefon kontaktowy

693 701 379

W sprawie jazd konnych

792 930 016

Dane do przelewu dla apartamentów Witalis 1 i Witalis 2 oraz dla OBIEKTU GASTRONOMICZNO-SZKOLENIOWEGO (Sala weselna)


Kfi Inwest-Grunt Krzysztof Filapek

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Numer konta:

50 1090 1102 0000 0001 3504 6386

Współrzędne GPS


50.707415,
19.292643