Regulamin stajni

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektów i terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktora i pracowników obsługi.
2. Każda osoba przebywająca na terenie stajni i padoków zobowiązana jest do przestrzegania porządku i czystości.
3. Bez zgody pracownika zabrania się wchodzenia do zwierząt, głaskania, klepania i karmienia !!!
4. Surowo zabrania się wchodzenia do boksów z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni, padoków i ujeżdżalni tylko pod opieką i odpowiedzialnością opiekuna prawnego. Dopuszcza się przebywanie na terenie obiektu osób niepełnoletnich w towarzystwie naszego pracownika, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za niepełnoletniego.
6. Bez zgody pracownika wstęp z psem na teren stajni i padoków jest wzbroniony.
7. Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni oraz w terenie tylko w umówionych godzinach. Opłaty za jazdy pobiera instruktor. Zajęcia nie odbywają się przy złych warunkach pogodowych. W przypadku spóźnienia lub nie stawienia się na jeździe bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie instruktora (1 dzień wcześniej), zostanie naliczona opłata, jak za jazdę odbytą a czas – w przypadku spóźnienia, nie zostanie doliczony do jazdy.
8. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać: kask lub toczek, obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę, długie spodnie. Zaleca się stosowanie kamizelek ochronnych.
9. Rzeczy osobiste mogą być na czas jazdy przechowywane na terenie stajni, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zaginięcie.
10. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców na naukę jazdy konnej wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się rodzica i dziecka z regulaminem.
11. Wypuszczanie zwierząt na padoki oraz jazdy na ujeżdżalni czy w terenie mogą odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności instruktora.
12. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia zwierzęcia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia, bądź urządzeń ośrodka, sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
13. Należy unikać niedbalstwa oraz obojętności w stosunku do zwierząt, zbliżania się do nich bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania oraz szybkich i gwałtownych ruchów.
14. Na terenie stajni i w pobliżu zwierząt nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.

Adres:


SOKOLE RANCZO

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Kontakt


E-mail:

biuro@sokoleranczo.pl

Telefon kontaktowy

693 701 379

502 338 698

W sprawie jazd konnych

792 930 016

Dane do przelewu dla apartamentów Witalis 1 i Witalis 2 oraz dla OBIEKTU GASTRONOMICZNO-SZKOLENIOWEGO (Sala weselna)


Kfi Inwest-Grunt Krzysztof Filapek

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Numer konta:

50 1090 1102 0000 0001 3504 6386

Współrzędne GPS


50.707415,
19.292643