Regulamin pobytu i rezerwacji

I Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
– wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem lub w formie elektronicznej (biuro@sokoleranczo.pl),
– telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e- mail, precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej wyślemy do państwa potwierdzenie rezerwacji.
2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
3. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego lub gotówki.
Dodamy numer konta i dane do przelewu
4. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji. Jeśli nie zostanie on uiszczony – odnotowany na naszym koncie, rezerwacja przepada!
5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sokolego Rancza.
6. Pozostała kwota płatna na miejscu przy zakwaterowaniu.
7. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
8. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji cennikiem.
II Anulowanie rezerwacji
1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
– do 30 dni przed planowanym przyjazdem 25% wartości rezerwowanego pobytu,
– na mniej niż 30 dni przed planowanym przejazdem 50% wartości rezerwowanego pobytu,
– w przypadku braku przybycia bez anulowania rezerwacji 100% wartości rezerwowanego pobytu.
2. Kwota wpłacona z tytułu rezerwacji, pomniejszona o opłatę za rezygnację z rezerwacji, zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub opłaconego pobytu.
III Warunki pobytu
1. Doba hotelowa zaczyna się u nas od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Każdy z domków bądź pokoi ma ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku większej ilości osób będą pobierane dodatkowe opłaty.
3. Przyjazdy Gości do godziny 20.00, późniejsze proszę ustalać indywidualnie.

Adres:


SOKOLE RANCZO

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Kontakt


E-mail:

ranczosokole39@gmail.com

Telefon kontaktowy

693 701 379

502 338 698

W sprawie jazd konnych

792 930 016

Kfi Inwest-Grunt Krzysztof Filapek

Ul. Zrębska 39

42-256 Biskupice

Współrzędne GPS


50.707415,
19.292643